vratka za jarní část sezóny

Příspěvky

Vážení rodiče a přátelé sibřinského fotbalu,  

Jak všichni víte, tento rok nezačal příliš dobře. Covid19 paralyzoval celý svět, včetně sportu. Epidemiologická opatření uzavřela sportoviště a od 12.3. do 11.5.2020 jsme nemohli provozovat činnost, za kterou klubu platíte peníze.  

Vzniklá situace je nepříjemná nejen pro Vás, ale i pro samotný klub, který i během těchto vynucených prázdnin musel zajišťovat správu areálu (sekání, zavlažování, drobné opravy) a byl tedy zatížen fixními náklady. 

V kontextu těchto událostí rozhodl Výkonný výbor SK Viktoria Sibřina, že rodičům nabídne možnost kompenzace. Každému, kdo za své dítě zaplatil na jaře 2020 členský příspěvek, nabízí klub vracení částky 500,-Kč. Pokud o tuto kompenzaci projevíte zájem, kontaktujte prosím emailem pana Jiřího Foltýna jiri-foltyn@seznam.cz. Do žádosti prosím uveďte číslo účtu, na které má být částka 500,- Kč poukázána. Učiňte tak prosím do 30.9.2020. 

 

S pozdravem 

Výkonný výbor SK Viktoria Sibřina 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.