Valná hromada

3.3.2019 proběhla VH dle stanov SK Viktoria Sibřina, z.s.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího členské schůze
 3. Volba zapisovatele
 4. Soupis listiny přítomných, kontrola usnášeníschopnosti
 5. Schválení programu
 6. Finanční zpráva 2018
 7. Přehled činností v roce 2018
 8. Plán činností na rok 2019
 9. Zpráva o mužstvu mužů
 10. Zpráva o mužstvech mládeže
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.