Valná hromada

3.3.2019 proběhla VH dle stanov SK Viktoria Sibřina, z.s.   Program valné hromady Zahájení Volba předsedajícího členské schůze Volba zapisovatele Soupis listiny přítomných, kontrola usnášeníschopnosti Schválení programu Finanční zpráva 2018 Přehled činností v roce 2018 Plán činností na rok 2019 Zpráva o mužstvu mužů Zpráva o mužstvech mládeže Diskuze Usnesení Závěr